Sunday, May 9, 2010

VISI DAN MISI JURURAWAT

MISI
BERKHIDMAT UNTUK MANUSIA

VISI

Malaysia akan wujud sebagai sebuah negara yang terdiri daripada individu, keluarga dan masyarakat yang sihat melalui sistem kesihatan yang adil, saksama, cekap, mampu disedia dan diperoleh, berteknologi dan sesuai dengan persekitaran.
Sistem ini juga akan mengutamakan kualiti, inovasi, promosi kesihatan, hormat kepada kemuliaan insan serta menggalakkan tanggungjawab individu dan penyertaan masyarakat bagi meningkatkan mutu kehidupan.

No comments:

Post a Comment